Quotidian 2 (December 2010)Flora Illes; Theo Meder: Anansi comes to Holland

To refer to this article use this url: http://www.quotidian.nl/vol02/nr01/a02

References

Anansi Masters. 2006-2007. Recordings of the Vista Foundation in Ghana and the Netherlands, published on the website www.anansimasters.nl.

Anansi Masters. 2008. Waarom alle verhalen Anansi's naam dragen. Amsterdam 2008 (double DVD).

Arduin, H. 2008. Interview with Hilli Arduin, professional storyteller of Anansi stories, Amsterdam. Recorded by Flora Illes.

Baart, W.J.H. 1983: Cuentanan di Nanzi, Een onderzoek naar de oorsprong, betekenis en functie van de Papiamentse spinverhalen. Oegstgeest.

Bakker, E., L. Dalhuisen, M. Hassankhan en F. Steegh. 1993. Geschiedenis van Suriname. Van stam tot staat. Zutphen: Walburg Pers.

Beheydt, L. 2009. Kunst en culturele identiteit. Een semiotische benadering. Leiden: Leiden University.

Bodt, S. de and J. Kapelle (eds). 2003. Prentenboeken: ideologie en illustratie 1890-1950. Amsterdam: Ludion.

Booy, E. 1996. Spinnenpoten en vossenstreken. Een vergelijkend onderzoek naar de manier van verhalen vertellen van Surinamers en Nederlanders. Utrecht: Universiteit Utrecht (unpublished undergraduate thesis).

Broek, A.G. 1988. Cuenta popular. Over Antilliaanse spinvertellingen. Volkscultuur 5(3): 7-29.

Cappelle, H. van. 1904. Surinaamsche Negervertellingen. Elsevier's 14(28): 314-327.

Cappelle, H. van. 1926. Mythen en sagen uit West-Indië. Zutphen: W.J. Thieme & Co.

Doelwijt, T. 1990a. Verhalen uit de Surinaamse verteltraditie. Dieren. Volksverhalen uit kleurrijk Nederland. Rotterdam: Lemniscaat, pp. 144-175 & 241-245.

Doelwijt, T. 1990b. Verhalen uit de Surinaamse verteltraditie. List en bedrog. Volksverhalen uit kleurrijk Nederland. Rotterdam, Lemniscaat, pp. 168-204.

Droog, J. [s.a.]. Biba Nanzi! Volume 1 series of folktales from the Netherlands Antilles. Aruba, De Wit.

Dubelaar, C.N. 1972. Negersprookjes uit Suriname. Nederlands Volksleven 22(3/4): 1-66. (Wassenaar, Nederlands Volkskundig Genootschap).

Duin, L. van. 1994. Hoe Kwaku Ananse met zijn tijd meeging en toch zichzelf bleef. Literatuur zonder leeftijd 32: 14-37.

Duin, L. van. 2003. Anansi als klassieke held. Zijn de Afro-Caraïbische Anansi-verhalen klassiek?. In: P. Mooren, J. Kurvers and H. van Lierop-Debrauwer (eds). Bijna klassiek. Leidschendam: Biblion, pp. 183-194.

Fernandes, A.R. 2008. Trickster. In: D. Haase (ed). The Greenwood Encyclopedia of Folktales & Fairy Tales. Westport: Greenwood Press, pp. 992-995.

Ferrier, J. and N. Lichtveld. 2010. Het grote Anansiboek. Schoorl: Conserve.

lowers, H.L. 1980. A classification of the folktale of the West Indies by types and motifs. New York, Arno Press.

Franke, S. 1954. Anansi. De avonturen van Heer Spin in Suriname. Meppel: N.V.H. Ten Brink's uitgeversmaatschappij.

Geertz, C. 1973. The interpretation of cultures. New York: Basic Books.

Geider, T. 2009. Trickster. Enzyklopädie des Märchens 13(2): 913-924.

Gorp, H. van. 1978. Inleiding tot de picareske verhaalkunst. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Hofstede, G. and G.J. Hofstede. 2006. Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam: Uitgeverij Contact.

Holden, N. 2002. Cross-Cultural Management – A Knowledge Management Perspective. Harlow: Prentice Hall.

Huyser, A. 2006. Anansi. Surinaamse volksverhalen. Havelte: Binkey Kok Publications.

Illés, F.A. 2009. Anansi in Nederland. De rol van spinverhalen in de culturele identiteit van de Surinaamse Nederlanders. Leiden: Universiteit Leiden (Unpublished undergraduate thesis).

Jones, E. 1986. Tales of the Caribbean: Anansi Stories. Second impression. Aylesbury: Ginn and Company Ltd.

Jung, C.G. 2003. On the Psychology of the Trickster-Figure. In: Jung CG (ed). Four archetypes. Mother, rebirth, spirit, trickster. London: Routledge, pp. 157-180.

Keizer, H.P. 2004. De mooiste Surinaamse mythen en sagen. Hoevelaken: Uitgeverij Verba.

Kempen, M. van. 1989a. Surinaamse schrijvers en dichters. Amsterdam: Uitgeverij de Arbeiderspers.

Kempen, M. van. 1989b. Verhalen van Surinaamse schrijvers. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Kempen, M. van. 2002. Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Volume 2: De orale literatuur. Paramaribo: Uitgeverij Okopipi.

Latour, M.D. 1940. Cuenta di Nanzi. De West-Indische Gids 22(2): 47-52.

Lichtveld, N. 1984. Anansi; de spin weeft zich een web om de wereld. Heusden: Aldus Uitgeverij.

Lichtveld, N. 1997. Anansi tussen God en duivel. Rotterdam: Lemniscaat.

Liem, P. and T. Veld. 2005. De integratie van Surinamers: voortgang en stagnatie. Rotterdam: Erasmus Universiteit, downloaded from: http://www.sioweb.nl/data/downloads/integratie-van-surinamers.pdf.

Lierop-Debrauwer, H. Van and N. Bastiaansen. 2006. Over grenzen. De adolescentenroman in het literatuuronderwijs. Delft: Eburon.

Meder, T. 2007a. Het verhaal van Banansie en Makuba en hun 12 kinderen. Vertel eens 2(1): 38-39.

Meder, T. 2007b. Anansi: een trickster met verleden en toekomst. Paper presented at the Anansi symposium of the Meertens Instituut in Amsterdam, 15 June 2007.

Meder, T. 2008a. The Flying Dutchman and Other Folktales from the Netherlands. Westport [etc.]: Greenwood.

Meder, T. 2008b. Etnische diversiteit in de canon met de kleine c. Volkskunde 109(3-4): 255-267.

Meder, T., R.A. Koman and G. Rooijakkers. 2008. Canon met de kleine c; 50 verhalen en liederen bij de canon van Nederland. Bedum: Profiel.

Mil, M. van. 1998. Anansi eet twaalf bananen. Amsterdam: Uitgeverij Mops.

Nederlandse Volksverhalenbank (DOC Volksverhaal, Meertens Instituut, Amsterdam), downloaded from: http://www.verhalenbank.nl.

Oosterhout, B. 1994. Westindische sprookjes. Rijswijk: Elmar BV.

Oostrom, F.P. van. 2006-2007. Entoen.nu; de canon van Nederland: rapport van de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon. Amsterdam, downloaded from: entoen.nu.

Orman, O. and M. Taekema. 1997. Anansi is van alle tijden. Amsterdam: ABC.

Orman, O. and J. Volkerijk. 1998. Hoe Anansi het tumbafestival won. Amsterdam: ABC.

Pinto, N. 2006. Kon Nanzi a nèk shon arei i otro kuentanan antiano di e araña sabi. Hoe Nanzi de koning beetnam en andere Antilliaanse verhalen over de slimme spin. Amsterdam: Zirkoon.

Reaver, J.R. 1977. Anansi. In: K. Ranke (ed.). Enzyklopädie des Märchens. Berlin & New York: Walter de Gruyter. Vol. 1, cols, pp. 487-489.

Ronhaar-Rozema, H. 1979. Anansi en de antropoloog. Een poging tot gebruik van literatuur binnen culturele antropologie. Neerlands volksleven 29(4): 247-296.

Souza, P. de. 2003. Creolizing Anancy. Signifyin(g) Processes in New World Spider Tales. In: G. Collier and U. Fleischmann (eds). A Pepper-Pot of Cultures. Aspects of Creolization in the Caribbean. Amsterdam: Editions Rodopi B.V., pp. 339-363.

Sterck, M. de. 2010. Bloei. Zestig volksverhalen uit de hele wereld die van meisjes vrouwen maken. Antwerpen: Meulenhof / Manteau.

Tennekes, J. 1995. Organisatiecultuur: een antropologische visie. Leuven: Garant Uitgevers.

Tjon-A-Ten, V. 1986. Anansi komt naar Nederland. Illustrations by Ernest Hofwijks. Breda: De Geus.

Uther, H. 2004. The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, pp. 284-286.

Witteveen, I. 1989. Schelm als cultuurheld. De actualiteit van de Caribische spinverhalen. Een interview met Olga Orman. In: W. de Graaff [et al.] (eds). Op de stroom van de rivier. Over vertellen. Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, pp. 47-54.