Referenties

Loo, Hans van der en Willem van Reijen. 1997. Paradoxen van de modernisering. Een sociaal-wetenschappelijke benadering. Bussum: Coutinho.