Referenties

Handelingen en bijlagen van de beide kamers der Staten Generaal betreffende het ontwerp van de wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. 1920. Leiden: Brill.