References

Zeijden, Albert van der. 2011. De politiek van immaterieel erfgoed: een besprekingsartikel. Tijdschrift voor Geschiedenis 124: 369-379.