References

Gorp, H. van. 1978. Inleiding tot de picareske verhaalkunst. Groningen: Wolters-Noordhoff.