Quotidian 3-1 (February 2012)Demelza van der Maas: Pionieren in Poort: De culturele constructie van Almere

To refer to this article use this url: http://www.quotidian.nl/vol03/nr01/a03

Noten

1. Museum De Paviljoens werd in de periode 2005-2008 opgenomen in het cultuurconvenant tussen de gemeente Almere, de provincie Flevoland en de rijksoverheid. In 2008 werd de instelling opgenomen in de basisinfrastructuur 2009-2012 van de rijksoverheid. Dit omdat Museum De Paviljoens zich onderscheidde door een programma dat direct geënt is op de demografische en maatschappelijke gegevenheden in ‘new town’ Almere.

2. Er zullen hazelaars, moeraseiken, schietwilgen, lindebomen, iepen, essen, elsen en berkenbomen geplant worden. Zie: almerepoort.almere.nl/algemene_informatie/algemene_info_poort_content/_pid/kolom1-1/_rp_kolom1-1_elementId/1_1908758.