References

Beheydt, L. 2009. Kunst en culturele identiteit. Een semiotische benadering. Leiden: Leiden University.