Referenties

Ellemers, J.E. 2002. Het fenomeen Fortuyn. De revolte verklaard. Jaarboek 2002 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, 252-266.