Noten

1. Museum De Paviljoens werd in de periode 2005-2008 opgenomen in het cultuurconvenant tussen de gemeente Almere, de provincie Flevoland en de rijksoverheid. In 2008 werd de instelling opgenomen in de basisinfrastructuur 2009-2012 van de rijksoverheid. Dit omdat Museum De Paviljoens zich onderscheidde door een programma dat direct geënt is op de demografische en maatschappelijke gegevenheden in ‘new town’ Almere.