Quotidian 3-1 (February 2012)Demelza van der Maas: Pionieren in Poort: De culturele constructie van Almere

To refer to this article use this url: http://www.quotidian.nl/vol03/nr01/a03

Referenties

Ankersmit, F. 2001. The sublime dissociation of the past: Or how to be(come) what one is no longer. History & Theory 40(3): 295-323.

Crane, S. 2000. Introduction. In Museums and Memory. Ed. Susan Crane. Stanford: Stanford University Press.

Frijhoff, W. 2007. Dynamisch Erfgoed. Nijmegen: SUN.

Frijhoff, W. 2010. Erfgoed en Politiek. Een nabeschouwing over begrippen en praktijken. In Neerlands Hoop. Erfgoed en Politiek, 86-91. Erfgoed Nederland.

Gemeente Almere, ‘Almere Poort: Strandstad van de Randstad’, bezocht op 17 mei 2011. almerepoort.almere.nl/.

Grever, M. en K. Ribbens. 2007. Nationale identiteit en meervoudig verleden. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Hall, M. 2001. Social archeology and the theatres of memory. Journal of Social Archeology 1(1): 50-61.

Handelingen en bijlagen van de beide kamers der Staten Generaal betreffende het ontwerp van de wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. 1920. Leiden: Brill.

Henkes, B. 2005. Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit, 1918-1948. Amsterdam: Athenaeum ‒ Polak & van Gennep.

Jones, S. 2010. Negotiating authentic objects & authentic selves. Journal of Material Culture 15(2): 181-203.

Knell, S. 2011. The National Imagination. In National Museums. New studies from around the world. Eds. Simon Knell et al. Londen: Routledge.

Marstine, J. 2010. Introduction. In New Museum Theory and Practice. An introduction. Ed. J. Marstine, 1-36. Londen: Blackwell.

Museum De Paviljoens, ‘Claudia Linders’, geraadpleegd op 9 juni 2011. www.depaviljoens.nl/person/902/nl.

Museum De Paviljoens, ‘Pionieren in Poort’, geraadpleegd op 6 juni 2011. www.pioniereninpoort.nl/.

Museum De Paviljoens: Jaarverslag 2007. 2008. Almere: Museum De Paviljoens.

Museum De Paviljoens: Jaarverslag 2008. 2009. Almere: Museum De Paviljoens.

Op de Maat van Flevoland. Cultuurnota Provincie Flevoland 2009-2012. 2009. Lelystad: Provincie Flevoland.

Rassool, C. 2006. Community museums, memory politics and social transformation in South Africa: Histories, Possibilities and Limits. In Museum Frictions. Public Cultures/Global Transformations. Eds. I. van Karp et al., 286-321. Londen: Duke University Press.

Roesink, M. ‘Achtergrond Collectie’, geraadpleegd op 7 juni 2011. www.depaviljoens.nl/page/708/nl.

Short, J. 2005. Imagined Country: environment, culture and society. New York: Syracuse.

Sociale Atlas van Almere 2010. Monitor van wonen, werken en vrije tijd. 2011. Almere: Gemeente Almere.

Tiesinga, G.H.L., E. Boshuizen en W.H.J. van der Most. 2000. Tien Flevolandse vrouwen in woord en beeld. Lelystad: De Twaalfde Provincie.

Winter, P.J. van. 1932. De Zuiderzee in de geschiedenis van de Nederlandsche Gewesten. In De Zuiderzee. Een herinneringswerk. Red. H. Colijn et al. Amsterdam: Scheltema & Holkema.

Woud, A. van der. 2006. Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland. Amsterdam: Bert Bakker.