Noten

39. De Duitse etnoloog Irene Götz (2011) noemt soortgelijke processen in Europa ‘Renationalisierung’ en ‘processes of nation rebuilding’.