Quotidian 3-1 (February 2012)Dorus Hoebink: Discussieartikel : Sciencefictionfans in het historisch museum: Een pleidooi voor de omarming van een posttraditioneel gemeenschapsbegrip

To refer to this article use this url: http://www.quotidian.nl/vol03/nr01/a05

Referenties

Calhoun, C.J. 1980. Community: toward a variable conceptualization for comparative research. Social History 5(1): 105-129.

Delanty, G. 2003. Community. New York: Routledge.

Duyvendak, J.W. en M. Hurenkamp. 2004. Kiezen voor de Kudde. Lichte gemeenschappen en de nieuwe meerderheid. Amsterdam: Van Gennep.

Geheugen van Oost. Geraadpleegd op 19 juli 2011. www.geheugenvanoost.nl/page/2544/nl.

Verslag van het Museumcongres 2010. Geraadpleegd op 20 juli 2011. www.museumcongres.nl/Archief/Museumcongres2010/tabid/807/language/en-US/Default.aspx.