References

Tennekes, J. 1995. Organisatiecultuur: een antropologische visie. Leuven: Garant Uitgevers.