Noten

1. Alle interviews zijn getranscribeerd. Inzage is mogelijk bij de auteurs.