Noten

38. Bijvoorbeeld P. Scheffer, ‘Het Multiculturele drama’, NRC Handelsblad 29/01/2000 en Schnabel 1999.