Referenties

Winter, P.J. van. 1932. De Zuiderzee in de geschiedenis van de Nederlandsche Gewesten. In De Zuiderzee. Een herinneringswerk. Red. H. Colijn et al. Amsterdam: Scheltema & Holkema.