Referenties

Lorenz, Chris. 2006. De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis. Amsterdam: Uitgeverij Boom.