Referenties

Frijhoff, W. 2010. Erfgoed en Politiek. Een nabeschouwing over begrippen en praktijken. In Neerlands Hoop. Erfgoed en Politiek, 86-91. Erfgoed Nederland.