References

Frijhoff, Willem. 1991. Traditie en verleden. Kritische reflecties over het gebruik van verwijzingen naar vroeger. Jaarboek voor Liturgie-Onderzoek 7: 125-136.