Quotidian 3-1 (February 2012)Tessa Ver Loren van Themaat: Symbolische bouwstenen voor identiteitsbesef? Het succes van Holland-symbolen op gebruiksvoorwerpen

To refer to this article use this url: http://www.quotidian.nl/vol03/nr01/a04

Referenties

Banks, Marcus en Andre Gingrich. 2006. Introduction. Neo-nationalism in Europe and beyond. In Neo-nationalism in Europe and beyond. Perspectives from social anthropology. Eds. Andre Gingrich en Marcus Banks, 1-28. New York: Berghahn Books.

Baudrillard, Jean. 2005 (1968). The system of objects. [Oorspronkelijke titel: Le système des objects]. Londen: Verso.

Benedict, Anderson. 2006 (1983). Imagined communities. The origin and spread of nationalism. Londen: Verso.

Billig, Michael. 1995. Banal nationalism. Londen: Sage.

Campbell, Colin. 1990. The romantic ethic and the spirit of modern consumerism. Oxford: Alcuin Academics.

Dibbits, Hester. 2009. Volkscultuur en identiteit. In Splitsen of knopen? Over volkscultuur in Nederland. Eds. Hester Dibbits en Hans Bennis, 69-77. Rotterdam: NAi Uitgevers.

Dibbits, Hester et al. 2011. Immaterieel erfgoed en volkcultuur. Almanak bij een actueel debat. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Ellemers, J.E. 2002. Het fenomeen Fortuyn. De revolte verklaard. Jaarboek 2002 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, 252-266.

Elpers, Sophie. 2009. Hollandser dan kaas. De geschiedenis van Frau Antje. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Frijhoff, Willem. 2007. Dynamisch erfgoed. Amsterdam: SUN.

Frijhoff, Willem en Bas van der Vlies. 2008. De Nederlandse identiteit. Feit of fictie? Johan de Witt-lezing, gegeven op donderdag 9 oktober 2008 in de Augustijnenkerk te Dordrecht.

Geschiere, Peter. 2009. Perils of belonging. Autochthony, citizenship, and exclusion in Africa and Europe. Chicago: University of Chicago Press.

Ginkel, Rob van. 1999. Op zoek naar eigenheid. Denkbeelden en discussies over cultuur en identiteit in Nederland. Den Haag: Sdu.

Ginkel, Rob van. 2003. Hollandse Tonelen. In Geschiedenis van Holland. Deel IIIb 1795 tot 2000. Eds. Thimo de Nijs en Eelco Beukers, 621-694. Hilversum: Verloren.

Götz, Irene. 2011. Zur Konjunktur des Nationalen als polyvalenter Vergemeinschaftungsstrategie. Zeitschrift  für Volkskunde 107(2): 129-154.

Grever, Maria en Kees Ribbens. 2007. Nationale identiteit en meervoudig verleden. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Hobsbawm, Eric. 1983. Introduction. Inventing traditions. In The invention of tradition. Eds. E. Hobsbawm en T. Ranger, 1-15. Cambridge: Cambridge University Press.

Identificatie met Nederland [Rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid]. 2007. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Judt, Tony. 2007. Postwar. A history of Europe since 1945. Londen: Penguin Press.

Legêne, Susan. 2011. Waar blijft de kritiek. In Grenzeloze gelijkheid. Historische vertogen over cultuurverschil. Eds. M. Grever, I. de Haan, D. Hondius en S. Legêne, 238-254. Amsterdam: Bert Bakker.

Loo, Hans van der en Willem van Reijen. 1997. Paradoxen van de modernisering. Een sociaal-wetenschappelijke benadering. Bussum: Coutinho.

Lorenz, Chris. 2006. De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Lubbers, M. 2007. Over het “nee” tegen de Europese Grondwet. Een studie naar het belang van verschillende verklaringen. Sociologie 3(2): 205-224.

Miller, Daniel. 1987. Material Culture and Mass Consumption. Oxford: Blackwell.

Rapport kwalitatief onderzoek. De beeldvorming van Nederland onder buitenlandse influential’s in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. In Het imago van Nederland in het buitenland. Kwalitatief Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Rotterdam 2000.

Schnabel, P. 1999. De multiculturele illusie. Een pleidooi voor aanpassing en assimilatie. Utrecht: Forum.

Sleegers, F. 2007. In debat over Nederland: veranderingen in het discours over de multiculturele samenleving en nationale identiteit. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Stewart, Susan. 1984. On Longing. Narratives of the miniature, the gigantic, the souvenir, the collection. Baltimore: John Hopkins University Press.

Stuurman, Siep. 2010. De uitvinding van de mensheid. Korte wereldgeschiedenis van het denken over gelijkheid en cultuurverschil. Amsterdam: Bert Bakker.

Sunier, Thijl en Rob van Ginkel. 2006. At your service! Reflections on the rise of neo-nationalism in the Netherlands. In Neo-nationalism in Europe and beyond: perspectives from social anthropology. Eds. Andre Gingrich en Marcus Banks, 107-124. New York: Berghahn Books.

Van Daele, D., T. Spapens en C. Fijnaut. 2008. De strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland. Antwerpen: Intersentia.

Veenis, Milena. 2008. Dromen van dingen : Oost Duitse fantasieën over de westerse consumptiemaatschappij. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Woodward, Ian. 2007. Understanding material culture. Los Angeles: Sage.