References

Hofstede, G. and G.J. Hofstede. 2006. Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. Amsterdam: Uitgeverij Contact.