Quotidian 3-1 (February 2012)Dorus Hoebink: Discussieartikel : Sciencefictionfans in het historisch museum: Een pleidooi voor de omarming van een posttraditioneel gemeenschapsbegrip

To refer to this article use this url: http://www.quotidian.nl/vol03/nr01/a05

Personalia

Dorus Hoebink (1983) is als promovendus verbonden aan het NWO-ondezoeksproject Community Museums Past and Present, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn promotieonderzoek richt zich op nieuwe vormen van erfgoed voortkomend uit eigentijdse gemeenschappen. Zo onderzoekt hij de de musea van grote Europese automerken (als onderdeel van merkgemeenschappen), sciencefictionerfgoed van fangemeenschappen en het fascistische en communistische erfgoed van de relatief nieuwe nationale gemeenschappen in Oost-Europa.

E-mail: t.j.hoebink@gmail.com