References

Lichtveld, N. 1984. Anansi; de spin weeft zich een web om de wereld. Heusden: Aldus Uitgeverij.